Krachttour

Samen de kar trekken.

Ontwikkelwijzer gaat uit van de talenten die binnen een team aanwezig zijn. De krachttour is er op gericht om met name het team dat rondom de onderneming staat sterker te maken. Zo spelen wij de ondernemer vrij van het operationele proces zodat de focus gericht kan worden op het ondernemerschap. Ondernemen met het vertrouwen dat het bedrijf doordraait.

De krachttour bestaat uit een paar stappen zodat de voortgang en de resultaten goed te volgen zijn. De krachttour start altijd altijd met een kick-off waarin de ondernemer het gewenste beeld van de organisatie deelt dat binnen 1 jaar te realiseren is. Vervolgens gaat het kernteam aan de slag. We brengen de talenten en kwaliteiten van het team in kaart, zetten een duidelijke stip op de horizon, maken de organisatie helder en laten de kernteamleden hun ambitie en toegevoegde waarde omzetten in een concreet actieplan. De kernteamleden presenteren hun eigen ideeën, ambities en plannen aan de ondernemer en elkaar om zo de betrokkenheid te vergroten. Samen leren en groeien door elkaars prestaties te delen.

Ontwikkelwijzer begeleidt zowel het voorbereidende als het uitvoerende proces gedurende het jaar, begeleidt het team met inspirerende workshops en coacht de individuele kernteamleden met het opstellen van het actieplan. De kernteamleden worden optimaal geholpen met praktische modellen en materialen die ook na de krachttour gebruikt kunnen blijven worden.