HR Support

Ontwikkelwijzer ondersteunt het midden- en kleinbedrijf in HR-vraagstukken. Wij bieden ondersteuning in het personeelsbeleid en de uitvoering voor HR.

Veel midden- en kleinbedrijven hebben geen gespecialiseerde HR-functionaris. Naast onze expertises: Krachttour, Aantrekkingskracht en Krachttraining, voert Ontwikkelwijzer ook hands-on taken uit. Onze HR support ondersteunt ondernemers en managers in de professionalisering van personele zaken. Onze HR support wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie. Onze uitvoerende taken zijn bijvoorbeeld:

  • Arbeidsovereenkomsten opstellen
  • Vraagstukken vanuit de medewerker of werkgever omtrent de CAO
  • Beloningsvraagstukken
  • Re-integratie vraagstukken
  • Ontwikkelgesprekken en beoordelingen
  • Opstellen van een personeelshandboek
  • Uitzoeken van opleiding en cursussen
  • Werknemertevredenheidsonderzoeken
  • Conflictregulering en conflictbemiddeling

Veel van de instrumenten die Ontwikkelwijzer gebruikt, kunnen direct blijvend worden toegepast in de uitvoering van HR-beleid. Onze resultaatgerichte functies in combinatie met onze ontwikkelformulieren bijvoorbeeld. Eenvoudige tools op 1 A4’tje.