Van der Voort
Duurzaam ontwikkelen

Wij zoeken de energie van het vakmanschap binnen het bedrijf op en zetten die vol in hun kracht. De top van het bedrijf bepaalt koers, de vaklui leveren hun ideeën en daadkracht en het management schept de juiste voorwaarden.

Investeren in een duurzame organisatie

Ontwikkelwijzer is sinds maart 2020 gestart met de Krachttour binnen de Van der Voort groep. Doelstelling van deze krachttour is medewerkers binnen de verschillende organisaties die onder de Van der Voort groep vallen duurzaam in te zetten.

Wat betekent duurzaam inzetten?

 1. Duidelijkheid
  Wanneer verwachtingen over en weer duidelijk zijn, is het eenvoudiger om je hieraan te commiteren en aan de verwachting te voldoen. Het bouwen van een heldere en transparante organisatie start met een gedeelde ambitie, concrete doelen en een goed georganiseerd team die van elkaar weten wie wat doet.
  Ontwikkelwijzer zet samen met de betrokken medewerkers een duidelijk organogram dat past bij de strategie en bouwt de functies op door taken logisch en consistent te verdelen waardoor de verschillende talenten en benodigde competenties zich binnen de functie kunnen ontwikkelen.

 2. Ontwikkeling
  Duurzaam ontwikkelen betekent dat er binnen de organisatie kwalitatieve feedback georganiseerd is. Medewerkers kunnen zich laten inspireren door het doel van de organisatie, afdeling of functie, maar hebben kwalitatieve feedback nodig om te kunnen reageren op de actuele omstandigheden én zich te kunnen ontwikkelen als functionaris. Derhalve is de kwaliteit van de communicatie en informatie binnen de organisatie essentieel om deze duurzame ontwikkeling te waarborgen.
  Ontwikkelwijzer bouwt samen met de leiding en de teamleden aan een passende communicatiestructuur en investeert in de kwaliteit van de overleggen.
  Om de kennis en competenties van de medewerkers te ontwikkelen worden er ontwikkelgesprekken geintroduceerd waarbij de functie en omliggende functies als kader dienen.

 3. Plezier
  Het motto van Ontwikkelwijzer is ‘met plezier presteren’.
  Met plezier naar je werk gaan is een voorwaarde voor kwaliteit in brede zin. Een belangrijke voorwaarde voor plezier is vertrouwen. Het vertrouwen dat je hebt vanwege je talent, het vertrouwen dat je krijgt van leidinggevenden en het vertrouwen dat je geeft aan collega’s. Elkaar vertrouwen leidt tot betere discussies op basis van respect voor elkaars kennis en kunde. Het verhoogt betrokkenheid van de medewerkers en het nemen van verantwoordelijkheid. Hierdoor is de kans op succes het grootst waardoor je samen dit succes kunt vieren.
  Ontwikkelwijzer gelooft niet in het brengen van antwoorden, maar van het ophalen van de kennis die in de organisatie aanwezig is. Zij zijn de deskundigen. Door medewerkers tijdens de krachttour te betrekken en zelf te laten ontwikkelen, is de leercurve en de acceptatie het hoogst. Middels duidelijke stappen in het traject en het leveren van pratische tools is het voor alle medewerkers mogelijk om zichzelf, elkaar en de organisatie beter te leren kennen en de volgende stap te maken.

Naast de Krachttour is er aandacht voor de Aantrekkingskracht van de Van der Voort groep. Goede organisaties trekken goede mensen aan. Ontwikkelwijzer begeleidt zowel de huidige als toekomstige medewerkers. Hiermee borgen we de continuiteit van processen en de duurzaamheid van de organisatie.