Martson B.V.
Organisatie ontwikkelen

Doorschakelen en koers houden. Wij leiden de klant naar de gewenste bestemming.

Transportbedrijf Martson B.V. in De Lier is sinds 2018 klant van Ontwikkelwijzer, waar wij ons focussen op de instroom van nieuwe medewerkers en ontwikkeling van zowel organisatie als talent. Jaap en Dirk Vreeken leiden dit transportbedrijf van meer dan 70 vrachtauto’s en 100 medewerkers. De eerste vraag betrof de organisatie van de transportplanners. Een groep van zeer loyale en daadkrachtige medewerkers die elke dag een topprestatie leveren. Ieder op zijn of haar eigen wijze.

Middels een Krachttour zijn we samen met de planners op zoek gegaan naar hun kwaliteiten, hun rol en hebben we de organisatie onder de loep genomen. Individuele vraagstukken hebben we direct via coaching opgepakt. Met name de communicatie met de chauffeurs en het organiseren van het werk waarin met name in de piekuren veel wordt gevraagd.

Door de groei en het succes van het bedrijf waren sommige posities te kritisch geworden. Hierdoor ontstond er een onevenwichtige druk binnen de onderneming die leidde tot spanning en stress. Zelfs de beste talenten gaan dan minder functioneren. De stress die dit veroorzaakte breidde zich direct naar de chauffeurs uit en ook naar de directie.

Samen met Jaap en Dirk hebben we een nieuw organisatiemodel opgezet met ruimte voor groei. Voor de juiste input hebben we chauffeurs en planners betrokken via enquêtes en ontwikkelgesprekken. Functies zijn afgebakend, ondersteuning is versterkt en directie en managementrollen opgesteld. Op basis van het organisatiemodel hebben we nieuwe medewerkers in alle lagen (management, planning en chauffeurs) aangetrokken. Teamleiders zijn ondersteund en ontwikkeld in hun nieuwe rol.

Jaap Vreeken: “Ontwikkelwijzer heeft de duidelijkheid versterkt binnen ons bedrijf gericht op onze groei-ambities. Heldere en begrijpelijke communicatie en hulpmiddelen. Ze tonen respect voor onze mensen en dat schept vertrouwen. En vertrouwen is essentieel om samen deze ontwikkeling door te maken.”