Electrotechnisch bedrijf Kuyvenhoven

ETB Kuyvenhoven is ruim 50 jaar een erkend installatiebedrijf in ’s-Gravenzande gespecialiseerd in utiliteit en woningbouw. Door onze kennis en ervaring en onze drive om altijd de best passende technische oplossing te bieden is het werk uitdagend en veelzijdig.

 • Locatie 's-Gravenzande
 • Functie Projectleider
 • Opleidingsniveau MBO+
 • Dienstverband Fulltime
Solliciteren
Naar onze vacatures

Projectleider

ETB Kuyvenhoven is ruim 50 jaar een erkend installatiebedrijf in ’s-Gravenzande gespecialiseerd in utiliteit en woningbouw. Door onze kennis en ervaring en onze drive om altijd de best passende technische oplossing te bieden is het werk uitdagend en veelzijdig.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een projectleider.

Doel van de functie:

De projectleider draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn leiding worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt de projectleider voor goede afstemming met de opdrachtgever.

Taken en verantwoordelijkheden:

Techniek

 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van projecten volgens opgegeven specificaties en planning;
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis, zowel voor zichzelf als het bewaken van opleidingen van monteurs;
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden van eigen monteurs, ingeleende monteurs en onderaannemers;
 • Bewaking van inzet uren en materiaalverbruik;
 • Signaleren en melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project;
 • Het bedenken en uitwerken van oplossingen en bijsturen ingeval van afwijkingen in het project;
 • Garantiedocumenten opmaken en versturen naar fabrikant;
 • Volgen en sturen van projecten op kwaliteit en rendement;
 • Opleveren van projecten;
 • Na calculeren en evalueren van projecten.

Organisatie

 • Verzorgt de planning van benodigde inzet van personeel;
 • Coördineert de aanvoer van materialen en voert controle uit op de leveranties van leveranciers;
 • Zorgt voor de juiste afstemming op het gebied van werkvoorbereiding;
 • Bezoekt de projecten, voert werkplekinspecties uit;
 • Ziet toe op retourzending van het overschot aan materialen naar het magazijn of de leverancier;
 • Zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project, organisatie van een kick- off bij aanvang van een project;
 • Heeft de dagelijkse leiding op een project en zorgt voor een goede werkorganisatie op de bouwplaats;
 • Streeft naar een planning met een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen;
 • Controleren van de werkplanning en bewaken van de voortgang op een project;
 • Maakt projectmap aan, verzorgt de complete projectdocumentatie, inclusief revisietekeningen, keurings-/test- rapporten en overige rapportages;
 • Afhandelen van klachten binnen de garantieperiode, zodat de garantietermijn geïncasseerd kan worden; Neemt deel aan werkoverleg of verzorgt zelf de organisatie van het werkoverleg;
 • Neemt deel aan toolboxmeetings of verzorgt zelf de organisatie van de toolboxmeetings;
 • Voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken;
 • Brengt advies uit over aanname, ontslag, overplaatsing en bevordering van medewerkers op de afdeling.

Klant

 • Is tijdens een project het aanspreekpunt voor opdrachtgever, monteurs, onderaannemers, inleenkrachten en andere belanghebbenden;
 • Verzorgt de communicatie met de opdrachtgever, maakt voortgangsrapportages en woont bouwvergaderingen bij;
 • Onderhouden van de contacten met de opdrachtgever;
 • Relatiebeheer en het acquireren van opdrachten;
 • Opstellen en uitbrengen van offertes en het volgen van deze offertes.

Administratie

 • Controle op ingevulde werkbriefjes en weekstaten;
 • Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project;
 • Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen;
 • Draagt zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van een project;
 • Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

Veiligheid en materiaal

 • Houdt toezicht op correct gebruik van gereedschappen en materiaal;
 • Draagt zorg voor veiligheid op de bouw, houdt toezicht op het gebruik van PBM’s en naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften (VCA).

Wat verwachten wij van jou?

 • Je functioneert op MBO+ niveau;
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten;
 • Je beheerst goede communicatieve vaardigheden zowel binnen de organisatie als naar klanten;
 • Kunt goed zelfstandig beslissingen nemen en deze overdragen;
 • Kunt probleemoplossend denken en handelen;
 • Je presteert ook onder tijdsdruk.

Hebben wij je interesse gewekt? 

Stuur dan een mail met je CV naar werving@ontwikkelwijzer t.a.v Hugo Buitelaar.

Bellen kan natuurlijk ook: 0614797000

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.kuyvenhoven.nl


Volg onze socials

Herken jij je in bovenstaand profiel en maak je graag deel uit van een sterke en ambitieuze organisatie?